Automatický hasiaci systém

Výrobok proteng automatický plynový hasiaci systém slúži na ochranu priestoru motora.  Obsahuje plynové hasivo  FE- 36 hexafluorpropan.  Váha hasiva 500 g ( naplnená a uzatvorená PA hadička ). Pracovný tlak pri 20 stupňoch je 2,0 bar takže pri transporte a manipulácií neprestavuje žiadne riziko . Pri prevádzke motora a teplote 90-100 stupňov sa tlak zvýši na 10-12 bar. Pri požiari motora sa hadička otvorí a hasivo uhasí priestor motora.

Pozor: Pri otvorení kapoty dlhšie pracujúceho motora 20 min a viac je tlak v hadičke 10-12 bar. Hadička sa nesmie v priebehu 15-20 minút mechanicky narušiť. Tlak kvapalného plynu by mohol spôsobiť pri zásahu očí ich poškodenie. Žiadne iné nebezpečenstvo pri transporte montáži a manipulácií  s výrobkom proteng nehrozí .   Hadička je určená len do motorovej časti auta .

DSC_0027DSC_0030DSC_0034DSC_0041

proteng_plagat

 

Profesionálne do 30 minút.