MÔŽEM JAZDIŤ S POŠKODENÝM SKLOM?

Môžete jazdiť s puknutým čelným sklom, kým ho servise nevymenia? Má polícia právo pokutovať vás za jazdu s puknutým sklom?

jazdenie s prasknutym celnym sklom | blogovy clanok | oprava autoskla Nitra

Za technicky nespôsobilé vozidlo sa považuje každý prípad, ktorý môže bezprostredne  ohroziť prevádzkové vlastnosti vozidla, alebo môže byť zdrojom ohrozenia bezpečnosti cestnej premávky, životného prostredia, verejného zdravia prípadne zdrojom znečistenia alebo poškodenia pozemnéj komunikácie. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na cestnú premávku, ak je prasknuté alebo poškodené sklo v stieracej ploche s veľkosťou väčšou ako 20 mm.

Účastník cestnej premávky je povinný dodržiavať pravidlá cestnéj premávky podľa zákona, pričom musí použiť na jazdu len také vozidlo, ktoré možno prevádzkovať v cestnej premávke. Ak je teda čelné sklo prasknuté alebo poškodené v stieracej ploche s veľkosťou väčšou ako 20 mm, je už technicky nespôsobilé na cestnú premávku. 

V takomto prípade záleží od samotného policajta ako vyrieši predmetnú záležitosť. Buď uloží v blokovom konaní pokutu vo výške 60 eur, alebo zadrží osvedčenie o evidencií vozidla a v prípade, že by bolo poškodenie čelného skla vážnejšieho charakteru, môže zadržať aj tabuľky s evidenčným číslom.

V poslednom prípade na mieste vydá potvrdenie o zadržaní osvedčenia a tabuliek a súčasne môže povoliť jazdu na 15 dní za účelom zabezpečenia si výmeny alebo opravy poškodeného čelného skla. Po oprave alebo výmene čelného skla sa vodič dostaví na príslušný dopravný inšpektorát za účelom kontroly čelného skla a zadržané doklady mu budú vrátené.

NAPÍŠTE NÁM

Máte záujem o niektorú z našich služieb? Stačí vyplniť tento formulár a budeme vás spätne kontaktovať.
Alebo nám zavolajte na 0903 683 004.

O ktorú z našich služieb máte záujem?